Vinhomes Skylake

Pham Hung Street, Nam Tu Liem district, Hanoi city